วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลในระดับสากล  บูรณาการนวัตกรรมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิผลสูงสุดอย่างปลอดภัย  เชื่อถือได้ และคุ้มค่า