งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

เบอร์โทรศัพท์: 
02-419-9464
หน้าที่รับผิดชอบ: 
รับผิดชอบ กำกับดูแล และติดตามประเมินผลงานด้านการบริการจ่ายยาของผู้ป่วยนอก