ศิริราชเภสัชสาร เมษายน 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • SGLT2 inhibitors กับความเสี่ยงในการเกิด diabetic ketoacidosis
  • Sandostatin IV 50 mcg/hr เจือจางยาอย่างไร
  • เรื่องน่ารู้ Vitamin D2 , D3
  • RDU ของการใช้ยาในโรคปอด - อุดกั้นเรื้อรัง
  • Collamak®  External Solution 10 mL  มีจำหน่ายแล้ว