ศิริราชเภสัชสาร เมษายน 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • อาการแพ้ร้ายแรงทางระบบผิวหนังจาก Ambroxol และ Bromhexine
  • ความสำคัญและที่มาของการจำกัดการเบิกค่ายารักษาโรคกระดูกพรุน
  • การเพิ่มคำเตือนของยาเบาหวานกลุ่มใหม่
  • แจ้งเปลี่ยนสายพันธุ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่