ศิริราชเภสัชสาร เมษายน 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • การควบคุม glucosamine sulfate ใน รพ. ศิริราช
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ intradermal
  • ชื่อยาเก่าที่เรา (อาจ) ลืม
  • ทาความรู้จัก Resolor®
  • การบริหารยา Hybutyl®