ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • กลุ่มยา/รายการยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเด็ก

  • Neupogen®  480 mcg กับ Gran® 300 mcg ผสมรวมกันได้หรือไม่

  • วิธีการบริหาร regular insulin กับ 50% glucose สำหรับภาวะ hyperkalemia

  • มารู้จักหน่วยเตรียมยาเด็กกันหน่อย