ศิริราชเภสัชสาร เดือนมิถุนายน 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • Streptomycin injection ใช้ฉีดเข้ากล้ามเท่านั้น
  • ยา colistimethate แบบสูดพ่น ถ้าใช้ไม่หมด ควรทิ้งไป
  • รู้ไหม ! ห้ามผสม Risperidone oral solution กับน้ำชา
  • กลุ่มยา/รายการยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ความคงตัวหลังเปิดใช้ยา Ventavis®