ศิริราชเภสัชสาร เดือนมกราคม 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • INFLUENZA VACCINE UPDATE  
  • ความคงตัวหลังการเจือจาง Neopam® (pralidoxime)
  • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเตรียมสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
  • ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในสตรีให้นมบุตร
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ Keppra®  oral solution