ศิริราชเภสัชสาร เดือนพฤษภาคม 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • USFDA ปรับปรุงคำเตือนความปลอดภัยยากลุ่ม Fluoroquinolones ทั้งแบบกินแบบฉีด
  • วิธีใช้ยา Paracetamol เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อตับ
  • วิธีการบริหารยา Pletaal® SR (cilostazol sustained-release)
  • คำแนะนำขนาดยาโคลิสตินชนิดฉีด IV สำหรับรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่
  • การบริหารยา Monolin® SR ทาง NG tube