ศิริราชเภสัชสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • ทบทวนขนาดยา etoricoxib ใหม่ในโรค rheumatoid arthritis และ ankylosing spondylitis
  • ยารับประทานที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูงสุด 20 อันดับแรกในโรงพยาบาลศิริราช ประจำปีงบประมาณ 2559
  • ยาฉีดที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูงสุด 20 อันดับแรก ในโรงพยาบาลศิริราช ประจำปีงบประมาณ 2559
  • เหตุใดจึงห้ามบด ห้ามเคี้ยว Combizym®
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ Leuco-Plus®