ศิริราชเภสัชสาร เดือนกรกฎาคม 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • ภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย (rare reports) จากยา finasteride   
  • Fentanyl Patch ไม่ต้องเก็บในตู้เย็น
  • อาหารมีผลต่อการดูดซึมยา posaconazole หรือไม่
  • การแพ้ยา & คู่ยา Prodrug