ศิริราชเภสัชสาร สิงหาคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ ของยาฉีด leucovorin
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ของยา Lanoxin®  Elixir
  • วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (Measles-Rubella Vaccine: MR Vaccine)
  • RDU ของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน FTW (Fresh Traumatic Wound)