ศิริราชเภสัชสาร สิงหาคม 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • Proglycem (diazoxide) กับการเกิด pulmonary hypertension ในทารก
  • ภาวะ Osteonecrosis of Jaw จากยา Denosumab (Prolia )
  • ความคงตัวของ Amiodarone inj หลังเจือจางด้วย D5W
  • SIRIRAJ RDU HOSPITAL