ศิริราชเภสัชสาร มีนาคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • เหตุใด Paracetamol Inj  จึงถูกคัดออกจากบัญชียาศิริราช
  • การบริหารยา Leuco-Plus® (Filgrastim Inj 300 mcg/mL)
  • RDU ของการใช้ยารักษาโรคหืด (asthma)
  • ยาขาดคราว มาแล้ว !!! A SCABS® (Permethrin 5% w/v)