ศิริราชเภสัชสาร มีนาคม 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • U.S. FDA ปรับปรุงคำเตือนในเอกสารกำกับยา varenicline (Champix)
  • Anticoagulants ที่มีใน รพ.ศิริราช
  • Antiplatelets ที่มีใน รพ.ศิริราช