ศิริราชเภสัชสาร มีนาคม 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • การควบคุมการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของยา diacerein ในสหภาพยุโรป
  • วิธีการบริหาร Cloxacillin injection (Cloxalin® ) 1 g แบบ IV infusion
  • ความเสี่ยงจากการใช้ TNF- α inhibitors
  • Solu-medrol® eye drop มีอายุ 1 เดือน
  • การบริหารยาฉีด fosfomycin sodium