ศิริราชเภสัชสาร มีนาคม 2556

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • Antimicrobials ที่ต้องปรับขนาดยา(dose) หรือระยะห่าง (interval) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ renal insufficiency