ศิริราชเภสัชสาร มิถุนายน 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • คำแนะนำสำหรับการใช้ metformin ในผู้ป่วยที่การทำงานของไตบกพร่อง   
  • การผสมและบริหารยา ยาฉีด Sodium Bicarbonate 
  • ยาฉีด Sandostatin® กับ Sandostatin LAR® ไม่เหมือนกัน
  • Augmentin SR® tab แบ่งครึ่งเม็ดได้หรือไม่