ศิริราชเภสัชสาร มิถุนายน 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • การใช้ ezetimibe ร่วมกับ statins
  • ห้ามใช้ยา codeine ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  • การเกิด fixed-drug eruption ภายหลังใช้ยา dimenhydrinate
  • วันหมดอายุหลังผสม ของยา Antibiotic Forte eyedrop
  • อุณหภูมิสำหรับการเก็บยา Fluanxol Depot inj. 40 mg/ 2 mL