ศิริราชเภสัชสาร มกราคม 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • Hydroxyethyl starch (HES) ควรใช้ในผู้ป่วยสูญเสียเลือด (acute blood loss) ที่ไม่ตอบสนองต่อ crystalloids เท่านั้น
  • ขนาดของ smecta ในเด็ก
  • วิธีบริหารยาฉีด caspofungin
  • หน่วยของ Ati-D ทำไมแตกต่างกัน
  • ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีเฉพาะโปรเจสติน