ศิริราชเภสัชสาร มกราคม 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • อาการข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อหัวใจจากStrontium ranelate
  • USFDA แนะนำให้เลิกใช้ยาสูตรผสมที่มีพาราเซตามอลเกิน 325 มก./เม็ด
  • KIacid®  suspension หลังผสมห้ามเก็บในตู้เย็น
  • การบริหาร Chlorpromazine inj.
  • การปรับขนาดยา Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) ในผู้ป่วยโรคไต