ศิริราชเภสัชสาร มกราคม 2556

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • USFDA แนะนำให้ปรับลดขนาดยา zolpidem ในผู้หญิง
  • การบริหารยา caspofungin acetate
  • คู่คล้ายที่ไม่เหมือน (อีกแล้ว)
  • หลีกเลี่ยงการสั่งยาโดยใช้ ratio หรือ proportion strength
  • แจ้งยา Xylocaine®2 % with adrenaline injection 20 mL ขาดชั่วคราว