ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • ควรใช้ยากลุ่ม fluoroquinolones ในโรคติดเชื้อแบบรุนแรงเท่านั้น
  • การบริหารยา calcitonin inj ในภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
  • RDU ของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน Respiratory Infection
  • ทำไมจึงมีการจ่าย folic acid ในสตรีที่ได้รับ co-trimoxazole