ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • ปริมาณ Elemental ion ที่น่าสนใจ
  • ระวังภาวะโซเดียมสูงจากการใช้ยาฉีด Fosfomycin
  • ยา Dabigatran มีความสี่ยงในการเกิด GI Bleeding สูงกว่ายา Warfarin
  • Phenytoin inj. ฉีด IV bolus ไม่ได้
  • แจ้งการจำหน่ายยา Trandate® inj. 25 mg/5 mL