ศิริราชเภสัชสาร พฤศจิกายน 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลความคงตัวของยาฉีด Bacin® หลังเจือจางใน D5W

  • วิธีบริหารยาฉีด Apresoline® (Hydralazine)

  • ระวังการเบิกยาฉีด 2 % Lidocaine  ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (IV)

  • กลุ่มยา / รายการยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์