ศิริราชเภสัชสาร พฤศจิกายน 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • การใช้ยาในภาวะไขมันในเลือดสูง dyslipidemia
  • อันตรกิริยาระหว่างยา cefdinir กับ ธาตุเหล็ก
  • แนวโน้มของการใช้ tramadol ในทางที่ผิด
  • ยารับประทานที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ (US FDA's Pregnancy Category X)