ศิริราชเภสัชสาร พฤศจิกายน 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • ระวังพิษต่อตับจากการใช้ agomelatine
  • การใช้ aspirin ในโรค Kawasaki 
  • จำกัดการใช้ยา bromocriptine เพื่อลดการสร้างน้ำนม
  • Diacerein : ท้องเสียรุนแรงและพิษต่อตับ
  • Permethrin cream 5% w/w มีในโรงพยาบาลแล้ว