ศิริราชเภสัชสาร ธันวาคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • การเกิดกลุ่มอาการทางจิตเวชภายหลังจากการใช้ยา finasteride
  • บริหารยาฉีด haloperidol  lactate อย่างไรให้ปลอดภัย?

  • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ N-acetylcysteine injection

  • การบริหารยา phenytoin ทางสายให้อาหาร