ศิริราชเภสัชสาร ตุลาคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • กลุ่มยา/รายการยา ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้สูงอายุ

  • วิธีบริหาร omeprazole และ pantoprazole แบบ IV continuous infusion  

  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลความคงตัวยาฉีด Ampicillin GDH® หลังเจือจาง

  • ทำไมสีของยา Hepalac® เข้มขึ้น?

  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ Xylocaine® jelly 2%