ศิริราชเภสัชสาร กุมภาพันธ์ 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • ใหม่ !! ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SIRIRAJ SUNSCREEN
  • การใช้ Antihistamines ในสตรีมีครรภ์
  • 50% MgSO  inj  2 mL เท่ากับกี่กรัม
  • RDU ของการใช้ยาในโรคไตเรื้อรัง
  • Pariet® Tab.(Rabeprazole Sodium )ห้ามให้ทาง Nasogastric tube