ศิริราชเภสัชสาร กุมภาพันธ์ 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • Basiliximab มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไตเท่านั้น
  • แนวโน้มรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากวัคซีน BCG
  • ขนาดยา Ivermectin ตามเอกสารกำกับยา
  • Serious interaction จาก Co-trimoxazole
  • อายุยา Dexamethasone eye drop ที่ผลิตโดยงานผลิตยาปราศจากเชื้อ