ศิริราชเภสัชสาร กุมภาพันธ์ 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • คำแนะนำในการลดความเสี่ยงของภาวะ spinal column bleeding และ paralysis ในผู้ป่วยที่ได้รับ enoxaparin
  • Saxagliptin กับความเสี่ยงในการเกิดหัวใจล้มเหลว
  • European Medicine Agency แนะนำให้จำกัดการใช้ยา strontium ranelate
  • รายการ labetalol inj. 25 mg/5 mL  (Avexa®)  เลิกจำหน่าย