ศิริราชเภสัชสาร กันยายน 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • RDU ของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor
  • การบริหารยา KCl inj และ K2HPO4 inj ระวังความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา octreotide inj
  • การใช้ oseltamivir ในโรคไข้หวัดใหญ่