ศิริราชเภสัชสาร กันยายน 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • อาการปวดข้อจากยากลุ่ม DPP-4 Inhibitors
  • Resonium® A Powder ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับ sorbitol
  • ทำไมขวดยา Candid® Ear Drop ถึงไม่มีรู ?
  • RDU ในภาวะความดันเลือดสูง
  • สั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา (generic name) กันเถอะ !