ศิริราชเภสัชสาร กรกฎาคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • การเก็บรักษายา Giotrif®
  • ความคงตัวหลังเปิดซองอะลูมิเนียม Fleming® 625 mg tab.
  • การบริหารยา Exjade® ให้ถูกวิธี
  • การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน Acute Diarrhea
  • ยาฉีด Fentanyl แบบเจือจางพร้อม-ใช้ มีจำหน่ายแล้ว