ศิริราชเภสัชสาร กรกฎาคม 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • Hydroxyzine กับ ความผิดปกติของ EKG
  • ibuprofen ขนาดสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ stroke
  • รายการยาที่ใช้ NSS เท่านั้นในการเจือจางยา
  • รายการยาที่ใช้ D5W เท่านั้นในการเจือจางยา
  • แนะนำโปรแกรมการสืบค้นประวัติยาของผู้ป่วย (UR – Ward)