นายสุรชัย จันทร์ดิษฐ์ ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

นายสุรชัย จันทร์ดิษฐ์ ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 โดยได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
จากการแข่งขันกีฬา
เหรียญทอง วิ่ง 100  เมตรชาย
เหรียญทอง วิ่ง 400  เมตรชาย
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4*400  เมตรชาย
เหรียญเงิน วิ่ง 200  เมตรชาย
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4*100 เมตรชาย

ภาพประกอบ: