คณะผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีแก่ รมต.กระทรวงสาธารณสุข

คณะผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีแก่ รมต.กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบ: 
คณะผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีแก่ รมต.กระทรวงสาธารณสุข