ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงพลอยลาภ เลิศวิภาภัทร ได้รับรางวัลจากผลงาน “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก R2R”

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงพลอยลาภ เลิศวิภาภัทร ที่ได้รับรางวัลจากผลงาน “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรัก R2R” ภายในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 9 จากโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพประกอบ: 
1
2