วิธีการกินยาคุมฮอร์โมนเพื่อรักษาโรคเยื่อบุบโพรงมดลูกอักเสบต่างกับกินยาคุมฮอร์โมนเพื่อป้องกันการตั้งครรถ์ยังไงคะ

หมอแนะนำให้กินยาคุมวันแรกที่มีรอบเดือน แต่กรณียาคุมมี 28 เม็ดเป็นยาหลอก 7 เม็ด แล้วมีรอบเดือนในเวลากินยาหลอก เม็ดที่ 3 เราจะเริ่มกินยาแผงต่อไปในวันแรกที่มีรอบเดือนเลยหรือป่าวคะ หรือต้องรอให้เลย 7 วัน (หลังจากครบยาหลอก 7 วันก่อน) 

admin

ต้องรับประทานยาที่เป็นยาหลอกให้ครบ 7 เม็ดก่อนแล้วจึงเริ่มแผงใหม่ โดยเริ่มจากยาเม็ดที่มีตัวยาค่ะ