ระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำ คัดกรองและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

กระบวนการสำคัญ: 
ระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำ คัดกรองและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ
ความเสี่ยงสำคัญ: 
ผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
จำนวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ = 0 , จำนวนรายงาน ADR เพิ่มขึ้น
ผลของตัวชี้วัด: 
จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ของผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ , จำนวนรายงาน ADR