ระบบการจ่ายยา ตรวจสอบคัดกรองใบสั่งยา

กระบวนการสำคัญ: 
ระบบการจ่ายยา ตรวจสอบคัดกรองใบสั่งยา
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีความคลาดเคลื่อนทางยา
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
Dispensing errers , Prescribing errors
ผลของตัวชี้วัด: 
ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง