การให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาวาร์ฟาริน

กระบวนการสำคัญ: 
การให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาวาร์ฟาริน
สิ่งที่คาดหวัง: 
ผู้ป่วยและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและยาที่ได้รับ ตระหนักต่อความสำคัญในการรับประทานยาตามแพทย์สั่งและความร่วมมือในการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนจากยาที่ได้รับ
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการใช้ยาก่อนและหลังให้คำปรึกษา
ผลของตัวชี้วัด: 
มีการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยากลับบ้าน และผู้ป่วยใหม่