การจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทั่วทั้งโรงพยาบาล

กระบวนการสำคัญ: 
การจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทั่วทั้งโรงพยาบาล
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีการจ่ายยาผิด และไม่มีการนำยาไปใช้ในทางมิชอบ
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
จำนวนอุบัติการณ์
ผลของตัวชี้วัด: 
จำนวนอุบัติการณ์ / คำร้องเรียนลดลง