โครงการสัมมนาฝ่ายเภสัชกรรม ประจำปี 2559 รอบที่ 3

ฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดโครงการสัมมนาฝ่ายเภสัชกรรม ประจำปี 2559 รอบที่ 3

ในหัวข้อ "การสื่อสารสร้างแนวคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ" เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีช การ์เดน โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8