โครงการสัมมนาฝ่ายเภสัชกรรม ประจำปี 2559 รอบที่ 2

ฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดโครงการสัมมนาฝ่ายเภสัชกรรม ประจำปี 2559 รอบที่ 2
ในหัวข้อ "การสื่อสารสร้างแนวคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ" เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6