โครงการสัมมนาฝ่ายเภสัชกรรม ประจำปี 2559 รอบที่ 1

ฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดโครงการสัมมนาฝ่ายเภสัชกรรม ประจำปี 2559 รอบที่ 1

ในหัวข้อ "การสื่อสารสร้างแนวคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ" เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีช การ์เดน โฮเต็ล แอนด์ สปา