เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 17 

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559

ในหัวข้อเรื่อง “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข”

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559   เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15

หัวข้อการประชุม

  • ยาที่ทำให้สมองเสื่อม-ยาที่ป้องกันสมองเสื่อม มีจริงหรือไม่
  • ผลข้างเคียงจากยา ในกลุ่มผู้สูงอายุ
  • การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างชาญฉลาด
  • อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผุ้ป่วยเฉพาะโรค 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  (จำกัดจำนวน 300 ท่าน)

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้จากเอกสารแนบด้านล่างค่ะ

 

 

 

ภาพประกอบ: 
banner
กำหนดการ
ภาคประชาชน