อย.เรียกเก็บคืนรายการยา Losartan ชื่อการค้า Lansaar ในบางรุ่นการผลิต

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4