ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 17

     เมื่่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 17 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจสร้างความตระหนักถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย โดยมี ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วย เภสัชกรวิชิต ตั้งจิตติพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เภสัชกรและผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

 
     งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 17 จัดโดยฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช จัดกิจกรรมภาคประชาชน ภายใต้หัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข”ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช ภายในงานจัดเสวนา สาธิตให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหา หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องยาต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถปรึกษาเภสัชกรได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

วันที่

หัวข้อ

วันที่ 22 พ.ย. 2559
 • รอบรู้เรื่องวัยทอง
 • การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
 • การทำตำรับยาดมสมุนไพร
วันที่ 23 พ.ย. 2559
 • The new era of community pharmacist บทบาทยุคใหม่ของเภสัชกรชุมชน
 • การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในผู้สูงอายุ
 • เมนูสุขภาพ “สลัดลุยสวน
วันที่ 24 พ.ย. 2559
 • การแสดงบทบาทสมมุติเรื่อง การดูแลและการเก็บรักษายา
 • วัคซีนในผู้สูงอายุ
 • สมุนไพรน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ
 • การทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
วันที่ 25 พ.ย. 2559
 • ฉลากยา สำคัญไฉน
 • ขิงไทยพิชิตอาการคลื่นไส้ จากยาเคมีบำบัด
ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10